Nasze usługi

Profesjonalne niszczenie dokumentów z zachowaniem standardów tajności

Odbiór odpadów:selektywnych, zmieszanych, budowlanych i z remontów

Wywóz gruzu i ziemi...

Odbiór folii rolniczej i innych odpadów z gospodarstw rolnych

Usługi dla firm w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami.

Go to top